VI  GE  FR  EN

Menu:

 

BOTSCHAFT VON VIETNAM

Schlösslistrasse 26
CH-3008 Bern
Tel: 031 388 78 75 (tiếng Việt);

031 388 78 72 (Français),

031 388 78 73 (English).

Số điện thoại bảo hộ công dân : 078 704 78 87

Lưu ý : Số điện thoại này chỉ được sử dụng cho mục đích bảo hộ công dân đối với công dân Việt Nam. Đối với yêu cầu về các thủ tục, dịch vụ lãnh sự liên quan đến công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán tại các số điện thoại cố định: 031 388 78 78/73/75/72


Fax. 031 388 78 79
Email : vietsuisse@bluewin.ch
Website :
www.vietnamconsulate.ch
www.vietnam-embassy.ch 

Bankverbindung der Botschaft :

The Embassy of Vietnam
UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94
Account number: 235-568116.01M
IBAN: CH57 0023 5235 5681 1601M
Number of client: 235-568116
BIC UBSWCHZH80A

BÜROSTUNDEN

Konsularabteilung
Montag bis Donnerstag :
09h00 - 12h00 und
14h00 - 17h00
Freitag:
09h00 - 12h00

Büro der Botschaft
Montag bis Freitag :
08h30 - 12h00 und
14h00 - 17h30

Die Botschaft hat
keine Bürostunden
an den  offiziellen Feiertagen
von Vietnam und Schweiz